Heart coaching
Image default
Relatie

Wat is relatiecoaching en wat zijn de voordelen ervan?

Relatiecoaching is de toepassing van coaching op zowel persoonlijke als zakelijke relaties. Er zijn veel mensen die hulp zoeken als ze relatieproblemen meemaken. Ongeacht de aard van het probleem, professionele coaching kan zorgen voor relatiebegeleiding die actief en resultaatgericht op zoek gaat naar het bereiken van persoonlijke en relationele doelen. In dit artikel vertellen we je waar relatiecoaching het meest effectief voor is.

Het belang van coaching

Coaching is een uitstekend hulpmiddel om persoonlijke en relationele doelen te bepalen en verwezenlijken. Het vervangt niet de behandeling van mentale, emotionele en psychologische stoornissen, die normaal gesproken door een opgeleide en gediplomeerde clinicus worden begeleid. Relatiecoaches zijn dan weer wel relatie-experts, die met de kunst en de wetenschap van coaching het succes van cliënten bevorderen zonder advies of “deskundige mening” te geven.

Relatiecoaching is gericht op zelfontplooiing. Het gaat erom dat het individu of het koppel gezond en sterk wordt om in staat te zijn relatiedoelen te bereiken met doeltreffende ondersteuning, informatie en begeleiding. Op korte termijn kunnen cliënten nieuwe communicatiestrategieën aanleren en assertiever worden. Het gaat hier ook om het aanmoedigen van een verandering in de interne denkprocessen.

Relatiecoaching op de werkvloer

Managers mogen de impact die coachen op kern emoties kan hebben op hun teamleden niet onderschatten. Dat komt omdat coaching en werken met emoties vaak de manieren zijn waarop mensen hun werk benaderen fundamenteel kan veranderen. Met het toegenomen zelfvertrouwen worden werknemers in staat gesteld om meer van zichzelf naar de werkplek te brengen en veerkrachtiger te zijn.

Relatiecoaching in de praktijk: de voordelen

Coaching gaat ervan uit dat een individu voldoende functioneel en capabel is om te slagen. Coaching is daarom meer geschikt voor mensen die zich proactief willen richten op persoonlijke ontwikkeling. Werken met relatiecoaches kan mensen helpen om tot zelfinzicht en emotionele genezing te komen. Bovendien kan het werken met ervaren coaches helpen om tot een hoger niveau van functioneren komen en de focus te leggen op duurzame gedragsnormen.

Relatiecoaches kunnen ook bijdragen aan het onbewuste bewust te maken, en te werken om het bewuste nog bewuster te maken! Hierbij is het meestal belangrijk om te concentreren op de emoties en gebeurtenissen uit het verleden, om te kunnen onderzoeken wat de onderliggende oorzaken van problemen zijn. Vervolgens kan er worden gekeken naar het oplossen van vastgeroeste problemen en richting te bepalen naar de mogelijkheden in de toekomst. Dit kan tenslotte helpen bij het actief werken aan duurzame oplossingen, het overwinnen van relatieobstakels, het aanleren van nieuwe vaardigheden, en het maken van effectieve keuzes.