Heart coaching
Image default
Onderwijs

Betere resultaten en meer plezier door de didactisch coachen cursus

Coachend begeleiden is het nieuwe toverwoord en blijkt in de praktijk een manier om zowel de resultaten van leerlingen te verbeteren als het plezier van die leerlingen en de docent te vergroten. De docent keek wel eens jaloers naar de rol van de coach, vaak iemand die er altijd in slaagt het beste uit andere mensen te halen en om de grootste successen te vieren. Door een training coach in de vorm van de didactisch coachen cursus wordt getracht de docenten een meer coachende rol te geven. En als de voortekenen niet bedriegen, lukt dat prima. 

De coachende manier van lesgeven 

 De didactisch coachen cursus is een cursus die ingaat op een coachende manier van lesgeven. Deze manier van lesgeven geeft de leerling de regie meer in handen. Dat zorgt meteen ook dat leerlingen zelfstandiger leren werken. De meer coachende rol voor de docent blijkt plezierig voor het leerproces en – niet onbelangrijk – ook de resultaten worden beter, zoals het plezier bij leerling en docent toenemen.  

Kennis opdoen via ervaringsleren en zelfreflectie 

 De speciale training die didactisch coachen heet is volledig ingericht op de wensen en behoeften van docenten, die tijdens de training praktisch toepasbare kennis opdoen, onder meer via zelfreflectie en ervaringsleren. Bij het aanbieden van de cursus wordt rekening gehouden met de doelgroep waarmee docenten te maken hebben en wordt eveneens rekening gehouden met de achtergrond van de docent.  

 

Input is meteen toepasbaar, leerling kan meteen zelfstandig aan de slag 

Het is een goede zaak dat ook docenten willen leren en willen onderzoeken of een wat andere manier van lesgeven eventueel betere resultaten biedt. Ondertussen nemen de docenten die de cursus gevolgd hebben het een zeer duidelijke en heldere cursus. Bovendien blijkt dat de aangeboden input meteen toepasbaar. Daardoor kunnen leerlingen al snel zelfstandiger aan de slag, waarbij de docent op een betere manier feedback geeft. Gaandeweg zullen de resultaten ook aanzienlijk verbeteren en dat leidt automatisch tot meer plezier bij zowel docent als leerling. En als die situatie bereikt kan worden, dan is de aangeboden training een schot in de roos geweest.