Heart coaching
Image default
Zakelijke dienstverlening

Werken met open vuur

Wanneer er tijdens de werkzaamheden open vuur wordt gebruikt, hoort er ook een heetwerkwacht bij berokken te zijn. Dit soort werkzaamheden zie je voornamelijk in de chemische industrie, bijvoorbeeld in de olie industrie. G4S Safety solutions heeft ervaren heetwerkwachten in huis. Een heetwerkwacht houdt toezicht tijdens werkzaamheden met veel risico. De taken van de heetwerkwacht zijn gericht op het voorkomen van brand en andere onveilige werksituaties. Bovendien wordt erop gelet dat de medewerkers de juiste persoonlijke beschermingskleding dragen. Aangezien het om zeer verantwoordelijk werk gaat, hanteert G4S strenge functie-eisen en krijgen de heetwerkwachten een intensieve training in onder andere communicatie, controle, alarmeren en rapporteren.

Preventief werken

Wanneer er risicovol werk gedaan moet worden gebeurt dit in een besloten ruimte. Vanuit een controlekamer wordt het werk nauwgezet in de gaten gehouden. De heetwerkwacht heeft met beiden contact. Voordat er met het werk begonnen wordt loopt de heetwerkwacht de werkvergunningen, de procedures en het evacuatieplan door. Vervolgens gaat hij ter plekke kijken of de werkplek wel voldoet aan de veiligheidseisen. Alle checklists worden gecontroleerd en dagelijks wordt gerapporteerd hoe de werkzaamheden zijn verlopen. Mochten er zich incidenten hebben voorgedaan wordt er ook daar een rapportage van gemaakt.

 

Omgaan met calamiteiten

Met al het voorbereidende, preventieve werk wordt er uiteraard naar gestreefd dat een calamiteit wordt voorkomen. Mocht er zich toch een noodsituatie voordoen, is de heetwerkwacht degene die ervoor zorgt dat de hulpdiensten worden ingeschakeld en zal hij de evacuatie van de medewerkers in gang zetten. Eventuele kleine branden kan de heetwerkwacht zelf blussen met het materiaal dat aanwezig is. In principe worden de procedures van het bedrijf gevolgd maar wanneer de situatie dermate ernstig is dat het werk moet worden stil gelegd en een evacuatie moet plaats vinden, kan de heetwerkwacht zelf de beslissing nemen om het werk stil te leggen.