Heart coaching
Image default
Banen en opleidingen

Wanneer krijgt u met een vaststellingsovereenkomst te maken?

Een goede vaststellingsovereenkomst is iets waar u niet vaak mee te maken zult krijgen. Een vaststellingsovereenkomst komt namelijk om de hoek kijken als u ontslag krijgt aangezegd door uw werkgever. Ontslagen worden is een vervelende aangelegenheid. In een ontslagsituatie kan er veel op u afkomen. Zo kan het voorkomen dat u door uw werkgever een vaststellingsovereenkomst onder uw neus geschoven krijgt. Maar wat is dit nou eigenlijk? En wat zijn uw rechten en plichten in deze situatie? Alvorens u een vaststellingsovereenkomst tekent is het raadzaam juridisch advies in te winnen. Maak uw ontslag niet onnodig moeilijker dan het al is en kom op voor uw eigen rechten in een ontslagprocedure.

De inhoud van een vaststellingsovereenkomst

Zoals gezegd komt een vaststellingsovereenkomst om de hoek kijken wanneer er sprake is van ontslag. De inhoud van een vaststellingsovereenkomst verschilt uiteraard per situatie, maar er zijn nagenoeg altijd een aantal vaste elementen in terug te zien. U kunt hierbij denken aan de ontslagdatum, een ontslagvergoeding en eventuele afspraken omtrent geheimhouding. Ook het moment waarop eventuele bedrijfseigendommen ingeleverd moeten worden is meestal opgenomen in een vaststellingsovereenkomst. Tevens kunt u altijd in de vaststellingsovereenkomst een eindafrekening vinden. De inhoud van een vaststellingsovereenkomst is dus variabel daar het in iedere situatie net anders is. Echter, de globale inhoud van een vaststellingsovereenkomst is altijd hetzelfde.

De vaststellingsovereenkomst laten controleren door een jurist

Wanneer u te maken krijgt met ontslag, komt er doorgaans een hoop op u af. Het betreft vaak niet alleen een emotionele aangelegenheid, maar ook praktisch gezien komt er veel op u af. Zo zult u ook te maken krijgen met een vaststellingsovereenkomst. Het betreft een document dat door de werkgever aan u voorgelegd zal worden voor ondertekening. Alvorens u dit document tekent, is het verstandig de vaststellingsovereenkomst te laten controleren door een jurist. Een jurist kent immers alle regels op dit gebied en kan u wijzen op uw rechten in deze situatie. Laat u van deskundig advies voorzien alvorens u een vaststellingsovereenkomst tekent.