Heart coaching
Image default
Gezondheid

Hoe pak je burnout reintegratie aan

Burn-out reintegratie moet zeer zorgvuldig gebeuren, omdat anders de kans op langdurige arbeidsongeschiktheid groot is. Ervan uitgaande dat een burn-out niet gebaseerd is op andere psychische of psychiatrische problemen en de behandeling van burn-out parallel met re-integratie plaatsvindt, hoeft de re-integratie na burn-out niet lang te duren. In principe – als re-integratie goed wordt afgehandeld – kunnen medewerkers na drie maanden weer 100% arbeidsgeschikt zijn. mentale gezondheid staat voorop.

Als burn-out gebaseerd is op een ander psychologisch of psychiatrisch probleem, kun je na een burn-out nog steeds re-integreren in de samenleving, maar het kan meer dan drie maanden duren voordat je weer in de samenleving bent geïntegreerd. Andere psychische of psychiatrische problemen moeten immers op gepaste wijze worden behandeld en tegelijk met herintegratie in de samenleving.

Dit soort passende behandeling gebeurt uiteraard niet vanuit de werkgever, maar vanuit de behandelcyclus. Vaak doorverwijzing van een arts. Bedrijfsartsen zullen echter moeten nagaan of de behandeling toereikend is, omdat ze anders hun doel om werknemers weer aan het werk te krijgen niet kunnen bereiken.

Helaas blijkt uit de praktijk dat re-integratie na een burn-out meestal niet goed wordt afgehandeld, waardoor veel medewerkers, ondanks adequate behandeling door het behandelcircuit, door burn-out een jaar of langer niet kunnen werken. Het is zo irritant. Allereerst voor medewerkers, omdat medewerkers vaak onnodig thuisblijven en het risico lopen ontslagen te worden.

Door de lange reïntegratie voelen werkgevers en managers zich vaak niet in staat om voor een permanente beloning te kiezen. Je zult vaak zien dat werkgevers en managers deze optie na ongeveer een jaar opgeven en ontslag gaan eisen.

Als een werknemer echter een jaar of langer arbeidsongeschikt is door een burn-out, is dat ook bijzonder vervelend voor werkgevers, leidinggevenden en collega’s van werknemers. De werkgever moet loon betalen, maar er is geen rendement.

https://www.ndoorherstel.nl/wat-wij-doen/burn-out-re-integratie/