Heart coaching
Image default
Banen en opleidingen

Een nieuwe start met outplacement

Werknemers die na vele jaren gewerkt te hebben voor een werkgever noodzakelijk afscheid moeten nemen kunnen gebruik maken van outplacement.

Een outplacementtraject kan deze werknemers helpen een nieuwe baan te bemachtigen. Middels outplacement wordt vaak een op de werknemer gericht maatwerkprogramma doorlopen waarin verschillende onderdelen zijn verwerkt. Zo zal in elk outplacementtraject aandacht worden besteed aan het verwerken van het ontslag en het oriënteren op nieuwe, wellicht meer realistische, mogelijkheden. Ook sollicitatietraining en jobhunting (het actief zoeken naar vacatures voor de kandidaat) maakt veelal deel uit van een outplacementtraject.

In tegenstelling tot België, waar outplacement verplicht is voor oudere werknemers, heeft outplacement in Nederland een vrijwillig karakter. De werkgever is niet verplicht outplacement aan te bieden en de werknemer is niet verplicht outplacement te volgen. Wel zie je steeds vaker dat outplacement in de vaststellingsovereenkomst wordt opgenomen (het bedrag dat voor outplacement wordt uitgetrokken mag in mindering worden gebracht op de transitievergoeding).

Outplacement wordt meestal gefinancierd door de werkgever, maar zoals gezegd ook vaak indirect door de medewerker, want wanneer het bedrag voor outplacement in mindering wordt gebracht van de transitievergoeding is het voor de ontslagen werknemer uiteindelijk een sigaar uit eigen doos.

Of de ontslagen werknemer het nu wel of niet zelf heeft betaald, outplacement zal in de meeste situaties goed uitpakken voor de werknemer. Recent onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat het vinden van een nieuwe baan middels outplacement stukken sneller gaat. Ook wijst onderzoek uit dat mensen die door een outplacementbureau zijn begeleid vaak een meer duurzame baan vinden.

https://www.outplacementverzekering.nl