Heart coaching
Image default
Dienstverlening

De juiste hulp bij een verslaving aan een middel of gedrag

In Nederland zijn rond de twee miljoen mensen verslaafd. Hierbij gaat het in 1.616.000 gevallen om de legale middelen tabak, alcohol, kalmeringsmiddelen en slaapmiddelen. Verslavingen – zoals een tabaksverslaving, alcoholverslaving, drugsverslaving, medicijnverslaving of pijnstillerverslaving – ontstaan doordat gebruikers het effect van een middel of een gewoonte fijn vinden. Verslaving is een hersenziekte en verschillende hersengebieden spelen een belangrijke rol bij het ontstaan van verslavingsproblematiek. Het beloningscentrum is een van die gebieden in de hersenen. De neurotransmitter dopamine komt vrij bij het gebruik van een middel of het uitvoeren van een handeling. Een neurotransmitter is een zogenaamde overdrachtsstof in het brein en dopamine activeert het beloningscentrum in de hersenen. Dit zorgt voor een aangenaam gevoel. Doordat een gebruiker dit gevoel steeds opnieuw en steeds vaker wil ervaren, raakt die verslaafd.

In dit blog belichten we de factoren die bepalen waarom de ene persoon wel verslaafd raakt en de andere niet. Het is namelijk afhankelijk van verschillende factoren of je wel of geen verslaving ontwikkelt. Daarnaast komt aan bod hoe je van een verslaving afkomt door hulp te zoeken of te aanvaarden bij een in verslavingszorg gespecialiseerde GGZ-instelling. 

Welke factoren dragen bij aan het ontwikkelen van een verslaving? 

Er zijn allerlei persoonlijke eigenschappen en problemen die bijdragen aan het ontwikkelen van een verslaving: 

• Erfelijkheid. De kans is groot dat een of meerdere familieleden ook een verslaving ontwikkelen als een persoon binnen een familie verslavingsproblematiek heeft. 

• Persoonlijke eigenschappen. Het vergroot de kans op een verslaving aanzienlijk als iemand veel last heeft van negatieve gevoelens en niet weet hoe die daarmee moet omgaan. Ook verveling speelt een rol. Bij iemand die weinig hobby’s en interesses heeft, kan een verslaving uit verveling ontstaan. 

• Omgeving. Bij het ontwikkelen van een verslaving speelt ook de omgeving een rol. Als een persoon bij weinig mensen terecht kan voor gezelschap en goede raad en veel stress ervaart, kan dit een rol spelen bij het ontstaan van een verslaving. Verder kunnen life events zoals het meemaken van ingrijpende gebeurtenissen een negatieve impact hebben.  

• Eigenschappen van het middel. Bepaalde soorten alcohol, medicijnen, pijnstillers zijn verslavender dan andere soorten. Bij bijvoorbeeld bepaalde ontwikkelt iemand sneller ontwenningsverschijnselen en tolerantie. Tabak, crack, cocaïne, methamfetamine (meth) en heroïne behoren tot de meest verslavende middelen. 

Hoe kom ik van een verslaving af?

Zoals de factoren die van invloed zijn op het ontwikkelen van een verslaving aantonen, is verslavingsproblematiek complex en is het niet makkelijk om hiervan af te komen. Voor een verslaafde is het erkennen dat die een probleem heeft een van de moeilijkste stappen. Gelukkig is er hulp beschikbaar. Een in verslavingszorg gespecialiseerde GGZ-instelling biedt ondersteuning bij allerlei soorten verslavingen, zoals Recovery Mental Healthcare. Samen met de cliënt, diens naasten en een team van specialisten, wordt bepaald welk herstelprogramma het meest geschikt is. De beste manier om een verslaving te behandelen, is afhankelijk van het soort verslaving en de ernst daarvan. Bij een middelenverslaving is het vaak verstandig om eerst de lichamelijke afhankelijkheid aan te pakken. De verslavende stof moet uit het lichaam door middel van een proces dat detoxificatie (ontgiften) wordt genoemd. 

Hulp van experts, coaches en ervaringsdeskundigen

Recovery Mental Healthcare gelooft dat verslaving een progressieve en chronische ziekte is die de hele persoon treft: emotioneel, fysiek, mentaal en spiritueel. Ook gelooft Recovery Mental Healthcare dat chemische afhankelijkheid een familieziekte is. Familieleden en belangrijke anderen in het leven van de verslaafde worden immers ook getroffen door de verslaving. De verslavingszorginstelling is een gespecialiseerde GGZ-instelling, biedt een professioneel platform voor verslavingszorg en werkt met multidisciplinaire teams. Dat wil zeggen dat de zorgspecialisten samenwerken met experts, coaches en ervaringsdeskundigen. Met het ervaren team van professionals worden gespecialiseerde behandelingen geboden die mensen met een verslaving in hun dagelijks leven kunnen toepassen.

Passende nazorgbehandeling 

Met dagbehandelingen, avondbehandelingen en klinische behandelingen in een afkickkliniek in Zuid-Afrika en op maat gemaakte persoonlijke behandelprogramma’s, helpt Recovery Mental Healthcare mensen met een verslaving om zich volledig te focussen op herstel en om in herstel te blijven. De behandeling van iedere verslaving wordt op de persoonlijke situatie afgestemd, zodat iedereen de beste zorg krijgt. Het multidisciplinaire behandelteam hecht veel waarde aan een goede nazorg behandeling bij verslaving. De specialisten werken dan ook samen om voor, tijdens en na opname de behandeling goed op elkaar af te stemmen. Na de ambulante of klinische behandeling van een verslaving staan zij klaar met een passend nazorgtraject. Waar nodig en mogelijk, werken zij samen met instellingen buiten Recovery Mental Healthcare.

Begeleiding naar maatschappelijk en functioneel herstel

Werken aan verslavingsproblematiek gaat met vallen en opstaan. Begeleiding naar functioneel en maatschappelijk herstel is een belangrijk onderdeel van nazorg. Voor veel mensen is de verleiding van de verslaving altijd in meerdere of mindere mate aanwezig. Daarom is het voor iemand met een verslaving belangrijk om risicosituaties te herkennen en om te weten waar die terecht kan voor hulp wanneer dat nodig is. De specialisten van Recovery Mental Healthcare staan altijd klaar.

Ben jij verslaafd en zoek je nu hulp? Of heeft iemand uit je omgeving een verslaving? Een verslaving overwinnen doe je niet alleen. Bij het team van medische professionals van Recovery Mental Healthcare kun je terecht voor hulp en advies. Bel met: 085 – 8200 900.