Heart coaching
Image default
Vervoer en transport

Bij Frigo Group werken gecertificeerde professionals

Het Frigo Group team bestaat uit gedreven mannen en vrouwen die als geen ander weten dat er volgens kwaliteitsnormen gewerkt moet worden. Dag in dag uit. 24/7. Het gaat immers om de opslag en het koeltransport van verse artikelen als fruit, groente, vis, brood en banket. De meeste Frigo Group medewerkers werken al jaren bij het bedrijf. De branche waarin ze werkzaam zijn, is continu in beweging en daarom zorgt de leiding voor een trainings- en overlegstructuur die helemaal up-to-date is. Alle activiteiten op het gebied van Value Added Logistics (VAL) worden precies uitgevoerd zoals ze in de Frigo Group handboeken staan vermeld.

Kwaliteit en duurzaamheid zijn twee belangrijke waarden die Frigo Group hanteert bij het groupage en FTL transport en de vriesopslag. Duurzaam en duurzaamheid zijn woorden die veel gebruikt worden vandaag de dag, maar wat betekenen ze nu precies?

Op www.vandale.nl staan de volgende betekenissen van duurzaam:

lang durend: een duurzame vrede; weinig aan slijtage of bederf onderhevig: eikenhout is duurzaam; het milieu weinig belastend: duurzame energie, wind, zon, waterkracht enz.; duurzaam produceren.

geeft onder meer de volgende gelijkbetekenende woorden: bestendig, betrouwbaar, degelijk, durabel, gedegen, hecht, houdbaar, proefhoudend, solide, stabiel, standvastig, altijddurend, aanhoudend, blijvend, permanent, vast, voortdurend.

Over duurzaamheid lezen we op www.wikipedia.nl: “In ecologie is duurzaamheid de eigenschap van biologische systemen om voor onbepaalde tijd divers en productief te blijven. Langlevende en gezonde wetlands en bossen zijn voorbeelden van duurzame biologische systemen. Het is de betekenis van duurzaamheid die in het Engels sustainability wordt genoemd. (…)”

Meer in het algemeen gaat het bij duurzaamheid om het uithoudingsvermogen van bepaalde processen en systemen in de maatschappij. De volgende domeinen zijn nauw met elkaar verbonden als het om duurzaamheid gaat: cultuur, ecologie, economie en politiek. In de moderne wetenschap wordt veel onderzoek gedaan op het gebied van duurzaamheid. Met name in de studies milieukunde en ecologische economie.

Op de site van Frigo Group lezen we over duurzaamheid: “De Frigo Group is al jaren bezig om zo duurzaam mogelijk om te gaan met de bronnen waaruit wordt geput. (..) “

https://www.frigogroup.com/nl/